logo santarita

2.- HORARI D´ATENCIÓ A FAMÍLIES

RESPONSABLES

DIRECCIÓ Candi Marco Navarro

DIMECRES

DIJOUS

09:00h a 13:00h

15:00h a 17:00h

CAP D’ESTUDIS Iván Caballero Santolaria

DILLUNS

DIMARTS

DIVENDRES

12:50h a 13:40h

12:50h a 13:40

12:50h a 13:40

TUTORS i HORES D'ATENCIÓ SETMANALS

1r A Silvia Albentosa Sanchis DIVENDRES 9:50h a 10:40h
1r B Claudia Fambuena Muedra DILLUNS 9:50h a 10:40h
1r C

Begoña Bellido Herrero

Marta Alcácer López

DILLUNS 9:50h a 10:40h
1r D María José Alonso peris DILLUNS 15:00h a 15:55h

2n A Beatriz Muedra de la Asunción DIJOUS 11:10h a 12:00h
2n B Paloma Faus Miguel DIMECRES 9:50h a 10:40h
2n C Mariola Giner Clemente DIJOUS 9:50h a 10:40h
2n D Estefanía Tortosa Fernández DIJOUS 9:50h a 10:40h

3r A Adrián Ombuena Cabanes DIMARTS 11:10h a 12:00h
3r B Arantxa Górriz Lecea DIVENDRES 9:50h a 10:40h
3r C Inmaculada Oliver Llinares DIJOUS 11:10h a 12:00h
3r D Silvana Campos Aloy DILLUNS 11:10h a 12:00h
PMAR Cristina Sánchez Alonso DIJOUS 11:10h a 12:00h

4t A Ana Martínez Gimeno DILLUNS 12:00h a 12:50h
4t B Inmaculada Tudela Marcilla DIVENDRES 12:00h a 12:50h
4t C Marta cestero Aibar DIJOUS 09:50h a 10:40h
4t D José Antonio Marco Valero DIMARTS 11:10h a 12:00h
PR4 Asunción Bosch García DILLUNS 11:10h a 12:00h

PROFESSORS i HORES D'ATENCIÓ SETMANALS

Professor/a Dia Hora
Antonio Alfonso Broseta DIJOUS 12:50h a 13:40h
Mª Victoria Antón Tejedor DIJOUS 16:00h a 16:50h
Cristian Cavero García DIMECRES 9:50h a 10:40h
Vicente Cerdá Cutanda DIMECRES 12:00h a 12:50h
Jaume Doménech Granell DIMARTS 11:10h a 12:00h
Amelia Fuster Matosas DILLUNS 9:50h a 10:40h
Lucía García Martínez DIMARTS / DIJOUS  
Arturo Giménez López DIMECRES 10:00h a 10:50h
Óscar Gasent Serrano DIVENDRES 9:50h a 10:40h
Germán González Muñoz DIMARTS 12:40h a 13:40h
Eva Mª Guitérrez Berlanga DIJOUS 11:10h a 12:00h
Mª Antonia Jovaní García DILLUNS 9:50h a 10:40h
Teresa LLopis Alonso DIMECRES 12:00h a 12:50h
Agustín López Pérez DIMECRES 11:10h a 12:00h
Mª Jesús Lozano Lacalle DIVENDRES 11:10h a 12:00h
Fernando Mª Navarro Pellicer  DIVENDRES  16:00h a 16:50h
Pedro Pérez Perales DIMARTS 12:00h a 12:50h
José Vte. Piá Paredes DIVENDRES 9:00h a 9:50h

2.1- Reunions amb pares d'alumnes

La implicació i actuació subsidiària dels pares en les tasques escolars dels seus fills ha de ser un criteri assimilat i compartit per tots, pares, tutors i professors. Per això el centre ha de posar els mitjans necessaris per a afavorir aquests intercanvis.

A NIVELL INDIVIDUAL

  • Quan ho sol·licite la familia per mitjà de  l’agenda.
  • Per a aquest tipus de reunions personals cada tutor disposa d'una hora setmanal, a més de les hores, de 17:00h a 19:00h, d'un dijous per cada mes, indicats a l’agenda escolar. 

A NIVELL GRUPAL

A aquest tipus de reunions pertanyen les de caràcter informatiu al principi de curs i les de lliurament de qualificacions.

Les reunions de presentació als pares es van celebrar els dies 26 i 27 de setembre, constant de dues parts: els primers 45 minuts, d´informació general i recordatori de regles i normes d´organització i funcionament al centre, en el saló Bodes d´Or i conjunta amb tots els pares dels alumnes del mateix nivell; i la segona, d´informació de continguts curriculars, criteris de qualificació i aspectes de convivència amb el tutor i en cada aula corresponent.

 

  LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS A PARES
Primera avaluació 13 de decembre de 2018
Segona avaluació 21 de març de 2019
Tercera avaluació i final 17 de juny de 2019